Klub je určen pro děti od 2 – 5 let.

Přirozenou formou pomocí her, sportovních, hudebních či výtvarných činností si dítě bude osvojovat základy anglického jazyka.

Veškerá komunikace s dítětem a program bude probíhat v anglickém jazyce. Dítě tak bude postupně získávat základní porozumění a budovat si slovní zásobu, kterou bude moci později aktivně využívat.

Čím více času dítě v klubu stráví, tím bude výuka efektivnější.

Docházka walk – in – přicházíte s dítětem jen s vyplněnou přihláškou, v případě již zaregistrovaného dítěte, nahlásíte jeho jméno a uhradíte poplatek

Chtějí-li rodiče zůstat dítěti nablízku, mohou odpočívat či pracovat v místnosti s kuchyňkou a internetem zdarma.

Pro provoz klubu využíváme jedinečné prostory TJ Sokol Řeporyje, což nám umožňuje maximální flexibilitu činností. K dizpozici je velký sál s pódiem, malý sál zrcadlový sál, kuchyňka. Z venkovních prostor je možné využívat jak dětské hřiště tak betonové hřiště s brankami, volejbalové či tenisové kurty.

Dítě je přebíráno a předáváno jen zákonným zástupcům či osobám, které mají jejich písemný souhlas.

Příklad rozvrhu dne

7:30 – 9:00 Příchod a vítání dětí a jejich doprovodu (volná činnost dětí – hraní, kreslení apod.)

8:15 – 8:30 Zpívání a učení anglické písničky týdne (např. Five Little Monkeys) , rozvíjení rytmiky

8:30 – 9:30 Výtvarné zpracování obsahu písně (získávání a upevňování slovní zásoby – dítě kreslí opičku, popřípadě situaci z písničky – opičky skákají na posteli, padají z postele, maminku telefonující lékaři, doktor doporučující, že opičky nemají na posteli skákat – získání a opakování slovní zásoby – one, two, three, four, five, monkey, jumping, head, mama, doctor, to call apod.)

9:30 – 10:00 Svačina

10:00 – 10:15 Pouštění videa s písničkou, hovoření o tom, co se tam děje

10:15 – 11:00 Dramatické ztvárnění písničky (děti skáčou na žíněnkách, někdo představuje maminku, která volá doktora, někdo lékaře

11:00 – 11:30 Sportovní aktivity a hry inspirované písní (opičí dráha, hledání obrázků opiček, maminky, postele, doktora apod.

11:30 – 12:00 Příprava dětí na příchod rodičů (volná činnost dětí – hraní, kreslení apod.), případný odchod

12:00 – 12:30 odchod dětí

(Rozvrh dne je stanoven rámcově a je přizpůsobován aktuálním situacím a potřebám dětí)